Barn födda i Sverige riskerar att utvisas

1 vecka sedan 6

Nyligen kom Migrationsöverdomstolen med en vägledande dom som gäller bland annat dessa barn.

Lyssna: Barn födda i Sverige riskerar att utvisas

Barn som har fötts i Sverige, med föräldrar utan uppehållstillstånd, riskerar att utvisas. Nyligen kom Migrationsöverdomstolen med en vägledande dom som gäller bland annat dessa barn. Daniel Grynfarb, chef vid Migrationsrättsenheten på Migrationsverket, säger till Ekot att, även om det nu finns en vägledande dom så måste varje fall prövas individuellt.

Ett av de barn som Migrationsverket nu beslutat att utvisa är trettonåriga Hadicha som bott i Sverige hela sitt liv.

– Jag är ju född här, så jag är ju inte invandrare eller så, säger Hadicha till Ekot.

Hennes föräldrar kom hit från Uzbekistan, och har stannat kvar, trots att de fått nej på sina asylansökningar.

Den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen gällde en 14-årig flicka. Hon var, precis som Hadicha, född i Sverige och har bott hela sitt liv här.

Domstolen prövade barnets bästa utifrån bland annat barnkonventionen och kom fram till att barnets bästa i just det fallet var att få stanna i Sverige. Domstolen betonade också att det faktum att flickans föräldrar varit illegalt i Sverige, inte skulle drabba henne.

När trettonåriga Hadicha, efter den vägledande domen nu återigen fått avslag på sin asylansökan, hänvisar Migrationsverket till att Hadicha varit i Sverige illegalt.

– Du har varit här illegalt, står det i barns beslut. Som om någon som är sju, åtta, nio, tio år kan vara någonstans illegalt med vilja. De följer det som de vuxna gör. Så man har använt ett vuxet synsätt på Hadicha, säger Marie Källbom, som är Hadichas advokat.

Ekot har läst flera aktuella beslut hos Migrationsverket, som kommit efter den vägledande domen, där omständigheterna liknar det fall som avgjordes i Migrationsöverdomstolen.

Det handlar om barn som bott länge i Sverige, med föräldrar som saknat uppehållstillstånd. I de fallen har Migrationsverket beslutat om att neka uppehållstillstånd, precis som i Hadichas ärende.

Daniel Grynfarb, chef vid Migrationsrättsenheten på Migrationsverket, säger till Ekot att, även om det nu finns en vägledande dom så måste varje fall prövas individuellt, och även om det vore barnets bästa att stanna i Sverige så ger det inte automatiskt uppehållstillstånd. Även Migrationsöverdomstolen skriver att barnkonventionen i sig inte medger att ett barn kan få rätt att stanna i Sverige – men däremot att det måste göras en prövning av vad en utvisning innebär för barnet.

– Först tittar vi på, om det vore barnets bästa att stanna här, ja eller nej, och i det här fallet så tycker vi att det vore barnets bästa  att stanna här, och sen ska man väga det mot intresset av att ha en reglerad invandring. Och i det här fallet så tycker vi att det intresset väger över, säger Daniel Grynfarb om Hadichas ärende.

Enligt advokaten Marie Källbom har barns rättigheter i migrationsärenden inte stärkts, trots Migrationsöverdomstolens vägledande dom och trots att barnkonventionen nu är svensk lag. 

– Mitt liv är ju här, säger Hadicha till Ekot. Måste jag flytta härifrån nu?

Läs hela artikeln