Kvinnor berättar om stängda dörrar i studie om företagande – tre viktiga faktorer

1 vecka sedan 5
86 kvinnliga företagare från Mälardalsregionen djupintervjuades i en studie med syfte att ta reda på varför färre och färre kvinnor startar företag i Sverige. I deras berättelser ringades flera brister på företagsmarknaden in.
Läs hela artikeln