”Ovärdigt att utvisa placerade barn”

3 dagar sedan 4

Socialtjänsten har skyldighet att agera vid oro för att ett asyl­sökande barn far illa. Men när Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård försvåras läget avsevärt, skriver forskare med flera.

Läs hela artikeln