Sjukdomens och det avvikandes autofiktion

3 dagar sedan 3

Det förflutnas skuggor fortsätter att göra sig påminda i ett Europa med långtgående koloniala rötter. I nya böcker av de unga parisiska författarna Line Papin och Fatima Daas erbjuder det autofiktiva identitetssökandet en spegel för samhället.

Läs hela artikeln